DXN Slovakia No Limit Team

“DXN dohliada na celý proces - od pestovania huby, jeho spracovania, až po činnosť marketingu zameranú na spotrebiteľov. DXN má riadiaci systém na svetovej úrovni, výskumná a vývojová činnosť sú garanciou špičkovej kvality produktov a zaručujú úspech ich spolupracovníkov.Celý proces - pestovanie, spracovanie a marketing - robí firma sama, za prísnej kontroly kvality produktov.DXN plantáže ganodermy môžu byť hrdé na mnohé zvláštne a dôležité črty pri pestovaní Ganodermy špičkovej kvality...”

2014. július 16., szerda

Plantáže Ganodermy DXN


DXN je úspešne riadená z centra malajzie a uskutočňuje "One Dragon", "One World One Market" a "One Mind" koncepciu. DXN dohliada na celý proces - od pestovania huby, jeho spracovania, až po činnosť marketingu zameranú na spotrebiteľov. 
DXN má riadiaci systém na svetovej úrovni, výskumná a vývojová činnosť sú garanciou špičkovej kvality produktov a zaručujú úspech ich spolupracovníkov. Plantáže ganodermy DXN plantáže ganodermy môžu byť hrdé na mnohé zvláštne a dôležité črty pri pestovaní Ganodermy špičkovej kvality.
 Tieto zvláštnosti sú nasledovné: Vyhovujúce klimatické podmienky - teplé a vlhké ovzdušie 26 - 27˚ C Čistá voda - udržiavaná na 7,0 - 7,9 pH Čerstvý vzduch - plantáže sú ďaleko od osídlených, znečistených oblastí aby sa zamedzilo výskytu jedovatých látok v produktoch Bio pestovanie - používajú sa prírodné látky ako ryžové plevy, piliny, bez pesticíd a stereoidov. Týmto spôsobom vedia pripraviť viac ako 200 druhov prvoradých a druhoradých prípravkov, ako napr.: koenzým, aminokyseliny, uhľohydráty a iné stopové prvky, ktoré opravia a posilnia kvalitu huby, vypestované množstvo, rast a odolnosť voči škodcom Spôsob tkanivovej kultúry - produkujú 1 milión Ganodermy v špičkovej kvalite, na jednoduchých materských plantážach Spôsob dočasného usporiadania - používajú preto, aby sa nedostali do styku s Ganodermou nežiadúce látky, tým zaručujú jej rast Plantáže Ganodermy firmy DXN zaberajú 70 ha. 

Je to najväčšia plantáž v Malajzii a prvá, ktorá obdržala certifikát MS ISO 14001:2004 a tiež potvrdenie kvality od Lloyd´s v júli 2000. Tento certifikát osvedčuje, že všetky fázy pestovania Ganodermy vyhovujú norme MS ISO 14001:2004 a vyhovujú všetkým požiadavkám, ktoré stanovilo Ministerstvo ochrany životného prostredia. V novembri roku 2007 Ministerstvo poľnohospodárstva akreditovalo plantáže DXN Lingzhi do Majazského programu Bioplán, čo znamená že vyhovuje norme MS 1529:2001 a tiež nárokom na certifikované Bioplantáže.